SARL News Bulletins and Archives

The South African Radio League broadcasts a news bulletin each Sunday in Afrikaans as well as in English at 08:15 and 08:30 Central African Time respectively on HF and on various VHF and UHF repeaters around the country. The bulletin is relayed on Echolink by Johan, ZS6JPL. Audio and text bulletins may be downloaded from the League website at www.sarl.org.za. If you are not on the bulletin mailing list, contact the SARL Secretary.

Die Suid-Afrikaanse Radioliga saai elke Sondag nuus bulletins in Afrikaans sowel as Engels om 08:15 en 08:30 Sentraal Afrika Tyd onderskeidelik uit op HF sowel as op verskeie BHF- en UHF-herhalers. Hierdie uitsendings word ook via Echolink herlei deur Johan, ZS6JPL. ‘n Oudio opname sowel as ‘n teks weergawe kan van die Liga se webblad, www.sarl.org.za, afgelaai word. As jy nie op die Bulletin e-poslys is nie, kontak die SARL-Sekretaris.

We invite clubs and individuals to submit news items of interest to radio amateurs and shortwave listeners, in both English and Afrikaans, if possible, at http://www.sarl.org.za/NewsInbox.asp. News items to include in the bulletin should reach the news team no later than the Thursday preceding the bulletin date.

Die Suid-Afrikaanse Radioliga se nuusdiens nooi klubs en individue uit om nuus brokkies van belang vir radio amateurs en kortgolf luisteraars in te dien. Plaas nuus berigte indien moontlik, in beide Engels en Afrikaans op http://www.sarl.org.za/NewsInbox.asp nie later as die Donderdag wat die bulletin datum voorafgaan nie.

The archive of the weekly SARL News Bulletins can be found here